SMV Capital investerer i handelsvirksomheden Bjerre & Co. A/S som led i generationsskifte