Vores investeringskriterier

Investeringsfokus og kernekompetencer

Vores fokus er minoritet og majoritetsinvesteringer i traditionelle danske produktions, service –og handelsvirksomheder og vores kernekompetence er at transformere disse virksomheder til vækstvirksomheder.

Vores vigtigste investeringskriterier er dog at få et stærkt og kompetent management team samt at vi har en god kemi med management teamet. Sidst men ikke mindst er det vigtigt, at management teamet er indstillet på at udvikle virksomheden til nye højder.

Der udvælges altid en eller flere industripersoner fra SMV Capital Advisory Board som sparringspartner til at vurdere hver enkel påtænkt investering. Dette specielt i relation til bedre at forstå markedet og forretningsmodellen, som den påtænkte virksomhed operer i/med. Typisk indtræder den valgte industriprofil enten som bestyrelsesformand eller medlem og medinvesterer sammen med SMV Capital i virksomheden og erhverver derved en mindre aktiepost. Dette sker for at sikre et attraktivt incitament til bestyrelsesformanden/medlemmet i håb om, at vedkommende arbejder hårdt og målrettet på at udvikle virksomheden i tråd med den fastlagte forretningsplan.

SMV Capital investerer i:

Danske produktions, handels -og servicevirksomheder
Stærk ledergruppe
Rentable virksomheder med stabilt cash flow
Unikke produkter eller koncepter
Vækstpotentiale / internationalisering
Omsætning i intervallet DKK. 50 - 150 mio.
Target EBITDA i intervallet DKK. 5 - 15 mio.

 
Det er ingen kunst at købe en virksomhed, udfordringen er at drive den…