SMV Capital afholdte årsmøde 2018 for vores aktionærer