SMV Capital afholdte årsmøde 2019 for vores aktionærer